1.A v dětském koutku

Odměnou za úspěšný 1. školní rok byla návštěva dětského koutku.

Přihlášení