Den tříkrálový v 1. B

Svátek Tří králů se vydařil. Prošli jsme únikovou hrou, viděli krátký film o historií svátku, vyrobili jsme si královské koruny a splnili všechny úkoly v českém jazyce a matematice.

Přihlášení