Hrad Karlštejn

Ve dnech 16. a 22. června navštívily třídy 7. A, 7. B, 8. A, 8. B a 9. A hrad Karlštejn, který byl vybudován českým králem a římským císařem Karlem IV. jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů. Nejprve děti navštívily první prohlídkový okruh, kde se dozvěděly o historii hradu a životě Karla IV. Na konci okruhu se děti podívaly i na repliku Svatováclavské koruny. Poté jsme navštívili místní studnu a zvon. Exkurzi jsme zakončili v muzeu voskových figurín, kde mohly děti obdivovat například Husity, Rudolfa II. a jeho dvůr nebo Marii Terezii. Exkurze byla velmi zajímavá a děti si díky ní lépe zapamatovaly život Karla IV.

Přihlášení