Návrat škola

Pokyny od 30. 11. 2020

1. První stupeň se řídí zvláštním rozvrhem včetně začátku vyučování.
1. A 7, 30 zadní vchod 5. A 7, 30 hlavní vchod
1. B 7, 40 zadní vchod 5. B 7, 40 hlavní vchod
2. A 7, 50 zadní vchod 4. A 7, 50 hlavní vchod
2. B 8, 00 zadní vchod 4. B 8, 00 hlavní vchod
3. B 8, 10 zadní vchod 3. A 8, 10 hlavní vchod

2. Žáci z přízemí (1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. B) vstupují do budovy dle rozvrhu nástupů zadním vchodem (ze Sokolovské ulice). Děti, které navštěvují ranní družinu a vstupují do budovy před stanoveným časem nástupu, zvoní na zvonek před hlavním vchodem a vstupují tudy po otevření elektrickým vrátným. Boty a bundy si děti odkládají na šatnové lavičky vedle třídy.
3. Žáci z druhého patra (3. A, 4. A, 4. B, 5. A, 5. B) vstupují do školy dle rozvrhu nástupů hlavním vchodem a převlékají se před svou skříňkou.
4. Žáci devátých ročníků nastupují k prezenční výuce bez omezení. Do budovy vstupují sportovním vstupem v čase od 7,45 do 7, 55. Převlékají se před svou skříňkou a bez prodlení odcházejí do třídy. Vyučování začíná v 8 hodin, pro tyto žáky normálně zvoní.
5. Žáci 6. až 8. ročníků se ve škole po týdnu střídají. V týdnu od 30. 11. do 4. 12. do školy nastupuje 6. B, 7. B a 8. B., třídy 6. A, 7. A, 8. A se vzdělávají distančně formou zadávání úkolů. V dalším týdnu se třídy B vzdělávají distančně a třídy A nastupují do školy. Režim střídání bude platný do vydání dalších pokynů. Tito žáci vstupují do školy sportovním vchodem od 7, 45 do 7, 55 hodin. Řídí se běžným zvoněním a rozvrhem.
6. Odpadají koncové hodiny tělesné výchovy.
7. Volitelný předmět sportovní hry do odvolání odpadá.
8. Odpadá také plavání 6. a 7. ročníků.
9. Všichni žáci jsou povinni nosit v celé budově po celou dobu pobytu roušku.
10. Je zakázán volný pohyb po chodbách, chodba se využívá pouze k přesunu do odborných učeben (vždy pod dohledem pedagoga) a k cestě na a z toalety.
11. Do odvolání je zakázána tělesná výchova a zpěv.
12. Do odvolání není možná účast na volnočasových aktivitách (kroužky).

 


Odpadající hodiny TV, ShV na 2. stupni ZŠ (koncové v denním rozvrhu třídy)


6. A
TV Po – 5. hod., Pá – 5. hod.
ShV Čt – 7., 8. hod.

6. B
TV Po – 5. hod., Pá – 5. hod.
ShV Čt – 7., 8. hod.

7. A
TV Po – 6. hod., St – 5., 6. hod., Pá – 6. hod.
ShV Čt – 7., 8. hod.

7. B
TV Po – 6. hod., St – 5., 6. hod., Pá – 6. hod.
ShV Čt – 7., 8. hod.

8. A
ShV Út – 7., 8. hod.

8. B
ShV Út – 7., 8. hod.

9. A
ShV Út – 7., 8. hod., Čt – 7., 8. hod.

9. B
ShV Út – 7., 8. hod., Čt – 7., 8. hod.

 

Návrat 1. a 2. ročníků do školy


Ve středu 18. 11. přivítáme po nucené pauze ve škole žáky prvních a druhých tříd. Klikněte pro bližší informace:

Návrat 1. a 2. ročníků do školy

  • Výuka probíhá v homogenních skupinách, z toho důvodu je nastaven příchod dětí do školy v těchto časech: 1. A v 7,30 hodin, 1. B v 7, 40 hodin, 2. A v 7,50 hodin a 2. B v 8,00 hodin.
  • Vstupujeme hlavním vchodem.
  • Ranní družina je v provozu v běžném čase (tedy od 6, 30 hodin).
  • Odpolední družina je v provozu do 16 hodin.
  • Školní jídelna je pro žáky v prezenční výuce v provozu.
  • Žáci a zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu v budově, prosíme proto, dohlédněte, aby děti měly ve škole roušku (+ jednu náhradní v sáčku v aktovce).
  • Učíme dle běžného rozvrhu bez tělesné výchovy a zpěvu.
  • Zatím není umožněno otevření kroužků.

V případě potřeby dalších informací se obracejte na třídní učitelky nebo emailem na ředitelku školy.

 

Rozpis hodin nástupu a výuky od 18. 11. 2020 pro 1. a 2. ročníky


Vážení rodiče prvňáčků a druháčků, zde najdete v tabulce přehled začátků výuky a začátků jednotlivých hodin včetně času odchodu na oběd pro naše děti podle mimořádného rozvrhu platného od 18. 11. 2020.

 ro

Přihlášení