Oblastní galerie 8.B

Dne 21. června navštívila 8. B Oblastní galerii v Liberci, kde zhlédla výstavu Oskar Kokoschka a blízké tváře. Ilustrátor, grafik, spisovatel a autor divadelních her je zde zastoupen obrazy expresivních portrétů, u kterých se snažil vystihnout psychiku a emoce modelu. Po poutavém výkladu následovala tvůrčí dílná, ve které i žáci vytvořili osobité a emotivní portréty.

Přihlášení