Památník Terezín

Dne 14. června navštívily třídy 8. A a 8. B památník Terezín, což byla původně vojenská pevnost postavená v 18. století císařem Josefem II. a je neodmyslitelně spojena s historií druhé světové války. Nejprve si děti prohlédly známější zděné posádkové město Terezín, Velkou pevnost, které sloužilo jako sběrný tábor pro Židy z celé Evropy a bylo využito pro účely nacistické propagandy během návštěvy Červeného kříže v roce 1944. Později se přesunuly do méně známé Malé pevnosti, která byla krutým vězením tajné říšské policie – gestapa. Zde se dozvěděly o perzekuci českého národa za nacistického režimu v období 2. sv. války a o osudech českých vězňů zavlečených do jiných koncentračních táborů na území nacistické německé říše. Exkurze byla velmi zajímavá a děti se již těší se na další exkurzi s podobnou tematikou.

ok

Přihlášení