Parlamentní nástěnka

Povšimněte si parlamentní nástěnky, která visí v prvním patře. Za podpory MUNI ARTS Psychologického ústavu a Filozofické fakulty Masarykovy univerzity jsme zde instalovali nové informativní letáky zejména pro žáky druhého stupně.

Přihlášení