Pasování na čtenáře 1.A

Pasování dětí ze školní družiny na čtenáře.

Přihlášení