Projekt Abeceda peněz

Projekt Abeceda peněz zdárně ukončen
V tomto školním roce se žáci z 5. A zúčastnili projektu České spořitelny Abeceda peněz. Seznámili se s našimi bankovkami, jak to v bance chodí (bohužel jen prostřednictvím videoprojekce) a pak už záleželo jen na nich samotných. Na počátku všeho dostali bezúročnou půjčku 3 000,- Kč od spořitelny, vše bylo řádně zapsáno ve smlouvě. Založili firmu, nazvali ji Šikovné ručičky, Miky a Ema zpracovali logo firmy, Kubíka s Viky si zvolili jako své účetní, udělali průzkum trhu, zjistili zájem zákazníků, stanovili si výrobky, které budou vyrábět, nakoupili materiál a po vyučování šili tašky a roušky, žehlili, modelovali, navlékali korálky, vařili čokoládu, vytvářeli šumivé koule. Nakonec vše krásně zabalili a označili logem. Společně stanovili cenu výrobků a Ondra s Lukym vytvořili e-obchod. Během několika hodin se prodala většina výrobků. Účetní vše pečlivě zaznamenali a spočítali a výsledek byl pěkný – 6664,- Kč. 3 000,- Kč byly vráceny České spořitelně, za dalších 450,- Kč byly nakoupeny dárky potřebným od společnosti Člověk v tísni (kuřata a kanystry) a zbytek peněz bude použit na zájezd do Prahy.
Děkuji všem dětem ze své třídy za to, s jakou energií se do projektu pustily a měly sílu i přes všechny okolnosti projekt úspěšně dotáhnout do konce. Za to, že z peněz mysleli nejen na sebe, ale i na ty, kteří naši pomoc potřebují. Děkuji také všem, kteří nás podporovali a pomáhali během těch několika měsíců – rodičům, vedení školy, paním učitelkám a učitelům, p. Večeřové z České spořitelny, která nás měla na starosti, a v neposlední řadě i p. uklízečce Radce, která po nás dočista uklízela třídu, která se na měsíc proměnila v dílnu a byla plná odstřižků, nitek a drobných korálků.

ok

Přihlášení