Projektový den v 1.B

Do naší třídy přišel herec Naivního divadla pan Sýkora. Dozvěděli jsme, co všechno musí herec umět, s jakými loutkami vystupuje. Učili jsme se pracovat s dechem a hlasem, jazýčky jsme si zamotali při jazykolamech. Ve skupinách jsme si vyrobili loutky a secvičili představení pro spolužáky.

Přihlášení