Projektový den žáků devátého ročníku

Na Den dětí 1. 6. 2021 a následující čtvrtek proběhl s žáky 9. ročníků ZŠ Sokolovská projektový den na téma: Energie v našem životě. Realizace tohoto dne proběhla ve spolupráci s Teplárnou Liberec a.s.

Žáci získali představu o funkci a provozu Teplárny Liberec, a.s. Vytvořili si představu o dalších možnostech získání tepla a užitkové vody pro domácnost. Na praktickém příkladu výměníkové stanice ve školním objektu se seznámili s funkcí tohoto zařízení. Také získali dovednost posoudit ekonomickou stránku různých zdrojů tepla a jejich vliv na životní prostředí.

Děkujeme pracovníkům Teplárny Liberec, a.s. panu ing. Romanu Petruchovi za odborné vedení projektového dne a paní Evě Štefkovičové za pomoc při přípravě a organizaci této aktivity.

Projektový den proběhl v rámci projektu Šablony II.

Přihlášení