Setkání žákovských parlamentů

V pondělí 28.6. se uskutečnilo setkání Žákovských parlamentů ze škol v Liberci.
Setkání proběhlo v podnikatelském inkubátoru LIPO.ink.
Zástupci parlamentů zhodnotili, co se jim za dobu jejich působení podařilo a vyjádřili přání, jak spolupracovat v následujícím roce.
Na závěr následovalo občerstvení. Akce se vydařila.

Přihlášení