Podpora moderních forem výuky na ZŠ LK

Počet zhlédnutí: 642

Podpora moderních forem výuky na ZŠ Libereckého kraje CZ.1.07/1.1.09/01.0036

 

Investice do rozvoje

Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace se stala partnerskou školou v projektu „Podpora moderních forem výuky na ZŠ Libereckého kraje", jehož žadatelem bylo Statutární město Liberec.

Cílem projektu byl rozvoj klíčových kompetencí pomocí nových výukových metod a forem s využitím informačních a komunikačních technologií

V průběhu realizace projektu vzniklo více než 120 výukových prezentací a při výuce jsou využívány interaktivní tabule. Prezentace jsou k dispozici na webu moderniskola.info.

 • Datum zahájení realizace projektu: 1.11.2008
 • Datum ukončení realizace projektu: 31.7.2010

NÁŠ PROJEKTOVÝ TÝM:

projektový tým

 

Další partneři zapojení do projektu:

 • Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace
 • Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace
 • Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace
 • Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace
 • Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace
 • DOCTRINA – základní škola, s.r.o., Na Perštýně 404/44, příspěvková organizace
 • Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace
 • Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace
 • Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace
 • Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15, příspěvková organizace
 • Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace

Závěrečné hodnocení projektu:

Zapojení pedagogové prošli kurzem, kde získali znalosti v oblasti nejnovějších informačních technologií, dovednosti v praktickém využití a jehož závěrečná část byla věnována vytváření výukových materiálů pro dané vzdělávací oblasti. Garanci nad technickou úrovní měli lektoři kurzů, odbornou úroveň pak konzultovali pedagogové vzájemně.

Výukové prezentace ve finální podobě pedagogové prověřili v rámci výuky daných předmětů.

Pro úspěšnou realizaci projektu získala škola technické vybavení, které pomohla ve škole nejen realizovat projekt, ale také zapojit i další učitele do činností vedoucí k moderním formám výuky a využití moderních informačních technologií ve výuce.

Cíle projektu byly naplněny, neboť zúčastnění pedagogové jsou schopni s pomocí moderních informačních technologií vytvořit kvalitní výukové materiály, které v rámci vyučovací hodiny umí vhodně využít, naučili se na základě zpětné vazby provádět korekce a dokážou tyto zkušenosti předávat svým kolegům ve sborovně a tím je zajištěna udržitelnost projektu na naší ZŠ.

 

Přihlášení