projekt ZŠ Sokolovská

Počet zhlédnutí: 117

Projekt je zaměřen na společné vzdělávání žáků a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Cílem je poskytnout dočasnou personální podporu školního speciálního pedagoga a školního asistenta. Zlepšit kvalitu vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. podpora žáků ohrožených školním neúspěchem.

Název projektu: projekt ZŠ Sokolovská

Identifikační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007122

Zahájení projektu: 1. 9. 2017

Předpokládané ukončení projektu: 31. 8. 2019

Anotace:

Projekt je zaměřen na společné vzdělávání žáků a osobnostně profesní rozvoj pedagogů.

Zvolené aktivity:

• Personální podpora školního speciálního pedagoga;
• Personální podpora školního asistenta;
• Vzdělávání pedagogů v oblasti matematické gramotnosti;
• Realizace čtenářského klubu;
• Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

projekt

žákovská knížka žákovská knížka
fyzika on-line fyzika on-line
on-line jídelna on-line jídelna
výukové materiály výukové materiály
e-mailová schránka e-mailová schránka
   
 

 název a adresa školy

 Základní škola, Liberec,
 Sokolovská 328, p.o.
 460 14, Liberec XIII
 IČO: 689 746 39

 

 kontakty

 škola: +420 481 120 586 
 mobil: +420 777 000 885 
 jídelna: +420 481 120 587 
   
 e-mail: skola@zssokol.cz 
   

 vyučovací hodiny

1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:55 - 09:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:40 - 14:25
8. hodina 14:35 - 15:20
9. hodina 15:30 - 16:15

Přihlášení