projekt ZŠ Sokolovská

Počet zhlédnutí: 621

Projekt je zaměřen na společné vzdělávání žáků a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Cílem je poskytnout dočasnou personální podporu školního speciálního pedagoga a školního asistenta. Zlepšit kvalitu vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. podpora žáků ohrožených školním neúspěchem.

Název projektu: projekt ZŠ Sokolovská

Identifikační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007122

Zahájení projektu: 1. 9. 2017

Předpokládané ukončení projektu: 31. 8. 2019

Anotace:

Projekt je zaměřen na společné vzdělávání žáků a osobnostně profesní rozvoj pedagogů.

Zvolené aktivity:

• Personální podpora školního speciálního pedagoga;
• Personální podpora školního asistenta;
• Vzdělávání pedagogů v oblasti matematické gramotnosti;
• Realizace čtenářského klubu;
• Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

projekt

Přihlášení