Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů

Počet zhlédnutí: 960

ZŠ Sokolovská je partnerskou školou v projektu Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů.

 

logolink

Obsahem projektu je rozvoj partnerství a spolupráce mezi ZŠ, vytváření podmínek pro implementaci ŠVP pomocí netradičních forem výuky.

Cílem projektu je vytvoření modulární sady projektových dnů, zařazování netradičních forem a ověřování jejich funkčnosti a přenositelnosti do vzdělávacího procesu, vyškolení učitelů a vytvoření kvalitních technicko-metodických podmínek.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Přihlášení