Rozvoj využití interaktivní techniky na ZŠ města Liberec

Počet zhlédnutí: 771

Cílem projektu bylo posílení kompetencí pedagogů při práci s interaktivními prvky při výuce a otestování vytvořených výukových hodin žáky. Důraz byl kladen na obsahovou i metodickou náplň výukových hodin a zpětnou vazbu od žáků. Použití hlasovacích systémů byla zvýšena možnost ověření probrané látky a umožněna diskuse a spolupráce v rámci vyučovací hodiny.Cílovými skupinami byli pedagogové a žáci ZŠ města Liberce.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.22/02.0037

investice do rozvoje vzdělávání

 

Projekt byl zahájen 1. 10. 2012 a ukončen 30. 6. 2014.

  • Partnery projektu bylo 7 základních škol zřizovaných městem Liberec:
  • Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace,
  • Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace,
  • Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace,
  • Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace,
  • Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace,
  • Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace,
  • Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace.
  • V rámci projektu vzniklo 169 nových hodin výuky s metodickými listy pro odpovědní systémy rozšiřující další použití interaktivní techniky ve školách.

 

Výukové hodiny jsou dostupné na www.moderniskola.info

Přihlášení