Rozvoj využití interaktivní techniky na ZŠ města Liberec

Počet zhlédnutí: 297

Cílem projektu bylo posílení kompetencí pedagogů při práci s interaktivními prvky při výuce a otestování vytvořených výukových hodin žáky. Důraz byl kladen na obsahovou i metodickou náplň výukových hodin a zpětnou vazbu od žáků. Použití hlasovacích systémů byla zvýšena možnost ověření probrané látky a umožněna diskuse a spolupráce v rámci vyučovací hodiny.Cílovými skupinami byli pedagogové a žáci ZŠ města Liberce.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.22/02.0037

investice do rozvoje vzdělávání

 

Projekt byl zahájen 1. 10. 2012 a ukončen 30. 6. 2014.

  • Partnery projektu bylo 7 základních škol zřizovaných městem Liberec:
  • Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace,
  • Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace,
  • Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace,
  • Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace,
  • Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace,
  • Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace,
  • Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace.
  • V rámci projektu vzniklo 169 nových hodin výuky s metodickými listy pro odpovědní systémy rozšiřující další použití interaktivní techniky ve školách.

 

Výukové hodiny jsou dostupné na www.moderniskola.info

žákovská knížka žákovská knížka
fyzika on-line fyzika on-line
on-line jídelna on-line jídelna
výukové materiály výukové materiály
e-mailová schránka e-mailová schránka
   
 

 název a adresa školy

 Základní škola, Liberec,
 Sokolovská 328, p.o.
 460 14, Liberec XIII
 IČO: 689 746 39

 

 kontakty

 škola: +420 481 120 586 
 mobil: +420 777 000 885 
 jídelna: +420 481 120 587 
   
 e-mail: skola@zssokol.cz 
   

 vyučovací hodiny

1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:55 - 09:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:40 - 14:25
8. hodina 14:35 - 15:20
9. hodina 15:30 - 16:15

Přihlášení