Školní poradenské pracoviště

Počet zhlédnutí: 827

Podpora výchovy a vzdělávání z ESF ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p.o. se stala úspěšným žadatelem o prostředky Evropské unie s projektem Školní poradenské pracoviště. Od 1. října letošního roku do konce školního roku 2011/2012 bude z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost podporován vznik a zavedení školského poradenského systému celkovou částkou blížící se 5 milionům korun. Na projektu spolupracují další dvě liberecké školy Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, p.o. a Základní škola, Liberec, Švermova 38, p.o.

 

logolink

Vyhlašovatelem výzvy byl Liberecký kraj, šlo o již druhou výzvu z tzv. globálních grantů vypisovaných v oblasti podpory 1.2, Rovné příležitosti ve vzdělávání.

Projekt si klade za cíl využít dosavadních poznatků a materiálů z podobných celostátních projektů s tím, že stávající odborníky v poradenství na všech třech školách (výchovné poradce, speciální pedagogy a metodiky prevence) doplní po dobu trvání projektu školním psychologem, který bude pracovat s dětmi a zároveň bude potřebné kompetence předávat pedagogům jednotlivých škol. Po ukončení projektu potom činnosti externího psychologa převezmou vybraní kmenoví učitelé školy a spolu se stávajícími odborníky vytvoří funkční Školní poradenská pracoviště.

 

dokumenty ke stažení:

 

 

Přihlášení