info školní družiny

Kontakty školní družina

 

vedoucí vychovatelka    Dagmar Harantová     harantova.dagmar@zssokol.cz
vychovatelka: Bc. Andrea Radostná radostna.andrea@zssokol.cz
vychovatelka: Bc. Lucie Hanzlíčková hanzlickova.lucie@zssokol.cz
vychovatelka: Markéta Strnadová strnadova.marketa@zssokol.cz

 Kontakt: telefon: 734 368 477

Provoz školní družiny:

  • 6:30 - l7:00 hodin (ráno příchod do 7:l5 hodin, potom se škola zamyká)
  • odchod je možný do 13:30 hod., potom až v l5 hodin (chodíme na vycházky)
  • rodiče nevstupují do prostor školy
  • po kontaktování vychovatelky prostřednictvím elektronického vrátného vyčkávají příchodu svého dítěte.

Platba školní družiny:

  • se hradí hotově vychovatelkám ŠD
  • za 1. pololetí 600,- Kč
  • za 2. pololetí 900,- Kč

Školní družina prázdniny:

Máte-li zájem umístit vaše dítě v době prázdnin do školní družiny, sdělte to prosím vždy nejdéle týden před prázdninami vychovatelkám ŠD. Školní družina bude v provozu při minimálním počtu 7 dětí.

Prázdniny:

podzimní: 26.10 - 27.10. 2017
vánoční: 22.12. 2017, 2.1. 2018
pololetní: 02.02. 2018
jarní: 26.02. - 04.03. 2018
velikonoční: 29.03. - 30.03. 2018 

Přihlášení