Logopedie

Individuální logopedická péče je poskytována podle aktuálních potřeb žákům 1. stupně, u kterých byla zjištěna porucha řeči. Žáci docházejí do logopedické pracovny, která je umístěna v budově školy.

Logopedická učebna je plně vybavena logopedickými a didaktickými pomůckami pro optimální rozvoj celé osobnosti dítěte.

Kontakt:

Přihlášení