Prevence sociálně patologických jevů

Školní metodik prevence

Metodik prevence působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu s výchovným poradcem a školním etopedem.

Metodik pomáhá řešit:

  • nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy
  • experimenty žáků s návykovými látkami
  • vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole
  • fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole
  • projevy rasové a menšinové intolerance
  • domácí násilí a sexuální zneužívání
  • a další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků

 

Kontakt:

Přihlášení