žákovská knížka

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,
máme na naší škole elektronickou žákovskou knížku (EŽK), která nahradí její stávající tištěnou podobu a stane se kromě zaznamenávání klasifikace žáků i prostředkem další komunikace mezi školou a rodičem. Prostřednictvím elektronické žákovské knížky získáte přehled o známkách ze všech předmětů a o formě zkoušení. Elektronická žákovská knížka také umožňuje rozlišit známky dle důležitosti. Do elektronické žákovské knížky budou zapisovány známky ze všech předmětů po jejich vyhodnocení nejpozději však do týdne. Odpadne problém, zda bylo dítě v den zápisu známek ve škole nebo zda zapřelo žákovskou knížku.

žákovská knížka žákovská knížka
fyzika on-line fyzika on-line
on-line jídelna on-line jídelna
výukové materiály výukové materiály
e-mailová schránka e-mailová schránka
   
 

 název a adresa školy

 Základní škola, Liberec,
 Sokolovská 328, p.o.
 460 14, Liberec XIII
 IČO: 689 746 39

 

 kontakty

 škola: +420 481 120 586 
 mobil: +420 777 000 885 
 jídelna: +420 481 120 587 
   
 e-mail: skola@zssokol.cz 
   

 vyučovací hodiny

1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:55 - 09:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:40 - 14:25
8. hodina 14:35 - 15:20
9. hodina 15:30 - 16:15

Přihlášení