žákovská knížka

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,
máme na naší škole elektronickou žákovskou knížku (EŽK), která nahradí její stávající tištěnou podobu a stane se kromě zaznamenávání klasifikace žáků i prostředkem další komunikace mezi školou a rodičem. Prostřednictvím elektronické žákovské knížky získáte přehled o známkách ze všech předmětů a o formě zkoušení. Elektronická žákovská knížka také umožňuje rozlišit známky dle důležitosti. Do elektronické žákovské knížky budou zapisovány známky ze všech předmětů po jejich vyhodnocení nejpozději však do týdne. Odpadne problém, zda bylo dítě v den zápisu známek ve škole nebo zda zapřelo žákovskou knížku.

Přihlášení